طراحی لوگوی استارتاپ " پی خونه "
توسط mojtabamousavi در تاریخ 05 آبان 97
طراحی لوگوی استارتاپ " پی خونه "
این لوگو برای استارتاپ " پی خونه " در حوضه آگهی املاک طراحی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگوی استارتاپ " پی خونه "
توسط mojtabamousavi در تاریخ 05 آبان 1397
این لوگو برای استارتاپ " پی خونه " در حوضه آگهی املاک طراحی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
62
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mojtabamousavi