طراحی کاراکتر
توسط monaghoroodi در تاریخ 03 خرداد 99
طراحی کاراکتر
طراحی کاراکتر انیمیشن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاراکتر
توسط monaghoroodi در تاریخ 03 خرداد 1399
طراحی کاراکتر انیمیشن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر monaghoroodi