سایت شرکت برگ نیکی رسان BargNiki.com سئو عناوین مورد نظر
توسط mortezaai در تاریخ 03 خرداد 97
سایت شرکت برگ نیکی رسان BargNiki.com سئو عناوین مورد نظر
سایت شرکت برگ نیکی رسان BargNiki.com که در کلمات زیر سئو شده : 1- مایع فوم دستشویی 2- جا دستمال حوله ای 3- جا مایع فوم 4- دستمال همراه 5- و ... این شرکت برای رقابت با رقبای خود در زمینه فعالیتشان اقدام به راه اندازی سایت کردند که افتخار طراحی سایت و سئو سایت به من رسید . در عناوین مختلف رقبای متفاوتی داشتیم . به طور مثال در مایع فوم دستشویی سایت شرکت گلرنگ ، اوه و اکتیو ، سایت روکولند ، سایت دیجی کالا رقبای ما بودند که توانستیم با گذر از آنها در صدر نتایج قرار بگیریم .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت شرکت برگ نیکی رسان BargNiki.com سئو عناوین مورد نظر
توسط mortezaai در تاریخ 03 خرداد 1397
سایت شرکت برگ نیکی رسان BargNiki.com که در کلمات زیر سئو شده : 1- مایع فوم دستشویی 2- جا دستمال حوله ای 3- جا مایع فوم 4- دستمال همراه 5- و ... این شرکت برای رقابت با رقبای خود در زمینه فعالیتشان اقدام به راه اندازی سایت کردند که افتخار طراحی سایت و سئو سایت به من رسید . در عناوین مختلف رقبای متفاوتی داشتیم . به طور مثال در مایع فوم دستشویی سایت شرکت گلرنگ ، اوه و اکتیو ، سایت روکولند ، سایت دیجی کالا رقبای ما بودند که توانستیم با گذر از آنها در صدر نتایج قرار بگیریم .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
314
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mortezaai