طراحی لوگو سایت خلاق شو
توسط mortezaai در تاریخ 11 خرداد 97
طراحی لوگو سایت خلاق شو
لوگو مقابل مربوط به سایت خلاق شو می باشد که در زمینه آموزش خلاقیت و ایده پردازی فعالیت دارد . لامپ سمبل ایده و مغز ( نیمکره سمت راست ) سمبل خلاقیت است . در قسمت مرکزی لامپ به جای سیم فنری روشنایی ، عبارت خلاق شو به صورت تایپو گرافی نوشته شده است . برای بهتر دیده شدن به عکس کامل لوگو دقت نمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو سایت خلاق شو
توسط mortezaai در تاریخ 11 خرداد 1397
لوگو مقابل مربوط به سایت خلاق شو می باشد که در زمینه آموزش خلاقیت و ایده پردازی فعالیت دارد . لامپ سمبل ایده و مغز ( نیمکره سمت راست ) سمبل خلاقیت است . در قسمت مرکزی لامپ به جای سیم فنری روشنایی ، عبارت خلاق شو به صورت تایپو گرافی نوشته شده است . برای بهتر دیده شدن به عکس کامل لوگو دقت نمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
363
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mortezaai