اپ آزمون
توسط mortezabasir در تاریخ 28 بهمن 96
اپ آزمون
برنامه ای آزمون آنلاین همراه با نمایش نتیجه آزمون صدها تست در قالب آزمونهای مختلف برای هر سرفصل ویژه کارآموزان فنی و حرفه ای و ... تست بزنید و نتیجه را همان لحظه مشاهده کنید. -کورل _فتوشاپ -ویندوز -مبانی کامپیتور -IT -اینترنت و هر روز یک آزمون جدید و تمامی تست هایی که شما نیاز دارید در قالب آزمون آنلاین به همراه امکانات - نمایش نتایج آزمونها در پایان هر آزمون - نمایش آزمون های انجام شده و نتایج و تلاشهای هر آزمون -نمایش نمره شما - تعداد زیادی آزمون برای هر سرفصل ویژه کارآموزان فن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپ آزمون
توسط mortezabasir در تاریخ 28 بهمن 1396
برنامه ای آزمون آنلاین همراه با نمایش نتیجه آزمون صدها تست در قالب آزمونهای مختلف برای هر سرفصل ویژه کارآموزان فنی و حرفه ای و ... تست بزنید و نتیجه را همان لحظه مشاهده کنید. -کورل _فتوشاپ -ویندوز -مبانی کامپیتور -IT -اینترنت و هر روز یک آزمون جدید و تمامی تست هایی که شما نیاز دارید در قالب آزمون آنلاین به همراه امکانات - نمایش نتایج آزمونها در پایان هر آزمون - نمایش آزمون های انجام شده و نتایج و تلاشهای هر آزمون -نمایش نمره شما - تعداد زیادی آزمون برای هر سرفصل ویژه کارآموزان فن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
90
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mortezabasir