تاکسی پرداخت
توسط mostafahmardi در تاریخ 14 آذر 98
تاکسی پرداخت
طراحی گرافیک اپلیکیشن تاکسی پرداخت با استفاده از نرم افزار فتوشاپ انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تاکسی پرداخت
توسط mostafahmardi در تاریخ 14 آذر 1398
طراحی گرافیک اپلیکیشن تاکسی پرداخت با استفاده از نرم افزار فتوشاپ انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
20
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mostafahmardi