ماما.نت
توسط mostafahmardi در تاریخ 14 آذر 98
ماما.نت
طراحی گرافیک اپلیکیشن ماما.نت با استفاده از Adobe Xd انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ماما.نت
توسط mostafahmardi در تاریخ 14 آذر 1398
طراحی گرافیک اپلیکیشن ماما.نت با استفاده از Adobe Xd انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
28
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mostafahmardi