اندیکاتور پیش بینی تمام اجزا ایچیموکو
توسط mrah1996 در تاریخ 25 دی 99
اندیکاتور پیش بینی تمام اجزا ایچیموکو
این اندیکاتور پیش بینی اجزای ایچیموکو هست که نوشتم مخصوص کسایی که با استراتژی ایچی کار میکنن کیجونسن و سنکو اسپن بی رو تا 17 کندل آینده رو پیش بینی میکنه تکنسن و سنکو اسپن ای رو تا 6 کندل آینده رو پیش بینی میکنه این اعداد رو خودم انتخاب کردم چون اعداد مهمی در ایچی هست و بیشتر از اون هم احتمال خطا زیاده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اندیکاتور پیش بینی تمام اجزا ایچیموکو
توسط mrah1996 در تاریخ 25 دی 1399
این اندیکاتور پیش بینی اجزای ایچیموکو هست که نوشتم مخصوص کسایی که با استراتژی ایچی کار میکنن کیجونسن و سنکو اسپن بی رو تا 17 کندل آینده رو پیش بینی میکنه تکنسن و سنکو اسپن ای رو تا 6 کندل آینده رو پیش بینی میکنه این اعداد رو خودم انتخاب کردم چون اعداد مهمی در ایچی هست و بیشتر از اون هم احتمال خطا زیاده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
1
دنبال کنید