filshah
توسط mrhashemi111 در تاریخ 10 تیر 99
filshah
انیماتور ۳d در انیمیشن سینمایی فیلشاه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
filshah
توسط mrhashemi111 در تاریخ 10 تیر 1399
انیماتور ۳d در انیمیشن سینمایی فیلشاه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mrhashemi111