تایپوگرافی شعر گاهی نمیشود از پروین اعتصامی
توسط mrmhrad در تاریخ 20 آبان 98
تایپوگرافی شعر گاهی نمیشود از پروین اعتصامی
این کار یک ویدیو تایپو گرافی از شعر پروین اعتصامی است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تایپوگرافی شعر گاهی نمیشود از پروین اعتصامی
توسط mrmhrad در تاریخ 20 آبان 1398
این کار یک ویدیو تایپو گرافی از شعر پروین اعتصامی است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
17
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mrmhrad