ربات تلگرامی هوش رنگ ( عکس سیاه و سفید به رنگی )
توسط mrshakiba در تاریخ 23 مهر 97
 ربات تلگرامی هوش رنگ ( عکس سیاه و سفید به رنگی )
ربات هوش رنگ با بهره گیری از هوش مصنوعی ( api مربوطه ) عکس سیاه و سفید کاربران را به عکس رنگی تبدیل می کند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ربات تلگرامی هوش رنگ ( عکس سیاه و سفید به رنگی )
توسط mrshakiba در تاریخ 23 مهر 1397
ربات هوش رنگ با بهره گیری از هوش مصنوعی ( api مربوطه ) عکس سیاه و سفید کاربران را به عکس رنگی تبدیل می کند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
49
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mrshakiba