اضافه کردن زبان دوم سایت " اسطرلاب "
توسط mrsoltan در تاریخ 02 اسفند 97
اضافه کردن زبان دوم سایت " اسطرلاب "
اضافه کردن زبان دوم سایت " اسطرلاب " . اضافه نمودن زبان انگلیسی و ساخت بیش از 40 صفحه از صفحات انگلیسی سایت و ورود محتوا انگلیسی . آدرس سایت : https://ostorlaab.com . * این پروژه در پونیشا به انجام رسیده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اضافه کردن زبان دوم سایت " اسطرلاب "
توسط mrsoltan در تاریخ 02 اسفند 1397
اضافه کردن زبان دوم سایت " اسطرلاب " . اضافه نمودن زبان انگلیسی و ساخت بیش از 40 صفحه از صفحات انگلیسی سایت و ورود محتوا انگلیسی . آدرس سایت : https://ostorlaab.com . * این پروژه در پونیشا به انجام رسیده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
71
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mrsoltan