طراحی کاراکتر
توسط mrt_azm در تاریخ 26 آذر 96
طراحی کاراکتر
ادوبی فتوشاپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاراکتر
توسط mrt_azm در تاریخ 26 آذر 1396
ادوبی فتوشاپ
مهارت های استفاده شده
7
540
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mrt_azm