طراحی پست اینستاگرامی
توسط msmemari در تاریخ 10 تیر 99
طراحی پست اینستاگرامی
طراحی لیبل در نرم افزار ایلاستریتور و فتوشاپ و مدلسازی و رندر در نرم افزار تری دی مکس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پست اینستاگرامی
توسط msmemari در تاریخ 10 تیر 1399
طراحی لیبل در نرم افزار ایلاستریتور و فتوشاپ و مدلسازی و رندر در نرم افزار تری دی مکس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر msmemari