طراحی کارت ویزیت
توسط mta68 در تاریخ 27 مهر 99
طراحی کارت ویزیت
در طراحی کارت ویزیت برای مشاور املاک از طراحی خطی نامنظم که تداعی کننده سقف خانه و دودکش هست استفاده شده رنگ کار هم بنا به درخواست کارفرما مشکی طلایی انتخاب شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارت ویزیت
توسط mta68 در تاریخ 27 مهر 1399
در طراحی کارت ویزیت برای مشاور املاک از طراحی خطی نامنظم که تداعی کننده سقف خانه و دودکش هست استفاده شده رنگ کار هم بنا به درخواست کارفرما مشکی طلایی انتخاب شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mta68