طراحی کاتالوگ
توسط nazi68 در تاریخ 29 دی 97
طراحی کاتالوگ
این کاتالوگ به عنوان اتود اولیه برای شرکت رایا طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاتالوگ
توسط nazi68 در تاریخ 29 دی 1397
این کاتالوگ به عنوان اتود اولیه برای شرکت رایا طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
63
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nazi68