گویندگی متن و قصه گویی برای کودک و نوجوان و همچنین بزرگسالان
توسط nedamotamedi در تاریخ 29 بهمن 98
گویندگی متن و قصه گویی برای کودک و نوجوان و همچنین بزرگسالان
سلام من ندای قصه ها هستم سعی می کنم با گویندگی متن و قصه گویی مخاطبین خود را به دنیای زیبای رویاها و آرزوها و داستان ها ببرم و از صدای خودم انرژی مثبت رو به شنوندگانی هدیه بدهم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
گویندگی متن و قصه گویی برای کودک و نوجوان و همچنین بزرگسالان
توسط nedamotamedi در تاریخ 29 بهمن 1398
سلام من ندای قصه ها هستم سعی می کنم با گویندگی متن و قصه گویی مخاطبین خود را به دنیای زیبای رویاها و آرزوها و داستان ها ببرم و از صدای خودم انرژی مثبت رو به شنوندگانی هدیه بدهم
مهارت های استفاده شده
1
7
دنبال کنید