Iran
آخرین فعالیت : چهارشنبه

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • از کار ترجمه شون راضی بودم اما با اینکه از ابتدا گفته شده بود تعداد کار بالاست، نرخ دستمزد رو برای فایل دوم 5 برابر اعلام کردن... با این حال کیفیت کار خوب بود.
    کارفرما, دی 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    11 دی 1394