تایپیست

  • اوایل پروژه یه کم زمان میبره که نیاز شما به فریلیسنر به طور شفاف القا بشه اما بعد از تفهیم کامل موضوع ایشون بلدن کارشونو چطور انجام بدن ...
    23 مهر 1399