طراحی و پیاده سازی وب سایت باشگاه بدنسازی Smartgym
توسط nikdad در تاریخ 25 مرداد 98
طراحی و پیاده سازی وب سایت باشگاه بدنسازی Smartgym
سایت به دو زبان انگلیسی و لیتوانیایی طراحی شده و امکان خرید و شارژ اعتبار برای استفاده از خدمات باشگاه در سایت گنجانده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی و پیاده سازی وب سایت باشگاه بدنسازی Smartgym
توسط nikdad در تاریخ 25 مرداد 1398
سایت به دو زبان انگلیسی و لیتوانیایی طراحی شده و امکان خرید و شارژ اعتبار برای استفاده از خدمات باشگاه در سایت گنجانده شده است.
مهارت های استفاده شده
3
17
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nikdad