کاتالوگ محصولات صادراتی Ramila
توسط nima1991 در تاریخ 02 مهر 96
کاتالوگ محصولات صادراتی Ramila
کاتالوگ محصولات صادراتی Ramila در 36 صفحه با نرم افزارهای 3D Max و رندر برای پیش نمایش محصولات طراحی شده که هر کدام از صفحات هم به عنوان پوستر تبلیغاتی شرکت هم استفاده شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کاتالوگ محصولات صادراتی Ramila
توسط nima1991 در تاریخ 02 مهر 1396
کاتالوگ محصولات صادراتی Ramila در 36 صفحه با نرم افزارهای 3D Max و رندر برای پیش نمایش محصولات طراحی شده که هر کدام از صفحات هم به عنوان پوستر تبلیغاتی شرکت هم استفاده شد.
مهارت های استفاده شده
14
756
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nima1991