طراحی لوگو صنایع غذایی فوق ممتاز عباسی
توسط nima1991 در تاریخ 17 اسفند 97
طراحی لوگو صنایع غذایی فوق ممتاز عباسی
در طراحی لوگوی فوق ممتاز عباسی تاکید بر روی نمایش کیفیت لوکس و اصیل و باکیفیت مواد غذایی گوشتی ایرانی بود. استفاده از تایپ اصیل ایرانی در کنار نشانه ای که نشان دهنده قدمت و اصالت برند می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو صنایع غذایی فوق ممتاز عباسی
توسط nima1991 در تاریخ 17 اسفند 1397
در طراحی لوگوی فوق ممتاز عباسی تاکید بر روی نمایش کیفیت لوکس و اصیل و باکیفیت مواد غذایی گوشتی ایرانی بود. استفاده از تایپ اصیل ایرانی در کنار نشانه ای که نشان دهنده قدمت و اصالت برند می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
11
199
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nima1991