Rebranding بسته بندی و طراحی جدید محصولات kallo
توسط nima1991 در تاریخ 18 اسفند 97
Rebranding بسته بندی و طراحی جدید محصولات kallo
Rebranding. بسته بندی و طراحی جدید محصولات kallo یکی دیگر از طراحی های بسته بندی خارجی و شاخص بنده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Rebranding بسته بندی و طراحی جدید محصولات kallo
توسط nima1991 در تاریخ 18 اسفند 1397
Rebranding. بسته بندی و طراحی جدید محصولات kallo یکی دیگر از طراحی های بسته بندی خارجی و شاخص بنده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
10
201
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nima1991