طراحی لوگو استارت آپ متفاوت bodotaxi
توسط nima1991 در تاریخ 19 اسفند 97
طراحی لوگو استارت آپ متفاوت bodotaxi
طراحی لوگو استارت آپ متفاوت bodotaxi با المان خاصی که به نوعی هویت برند بدوتاکسی تلقی می شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو استارت آپ متفاوت bodotaxi
توسط nima1991 در تاریخ 19 اسفند 1397
طراحی لوگو استارت آپ متفاوت bodotaxi با المان خاصی که به نوعی هویت برند بدوتاکسی تلقی می شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
10
177
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nima1991