طراحی بیلبوردهای مجموعه فیت بادی (فیت پلاس)
توسط nouri.hsc در تاریخ 04 خرداد 97
طراحی بیلبوردهای مجموعه فیت بادی (فیت پلاس)
طرحها در بازه های زمانی متفاوت طراحی چاپ ونصب شده اند کلیه طراحی ها از لوگو تا ست اداری و ... مجموعه ورزشی و استودیو فیت بادی ساری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بیلبوردهای مجموعه فیت بادی (فیت پلاس)
توسط nouri.hsc در تاریخ 04 خرداد 1397
طرحها در بازه های زمانی متفاوت طراحی چاپ ونصب شده اند کلیه طراحی ها از لوگو تا ست اداری و ... مجموعه ورزشی و استودیو فیت بادی ساری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
249
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nouri.hsc