طراحی لوگو ویژه خدمات مجالس لاکچری count catering
توسط nouri.hsc در تاریخ 05 خرداد 97
طراحی لوگو ویژه خدمات مجالس لاکچری count catering
لوگو تابپوگرافی و ابتدای نام نام خانوادگی و کلمات کانت و کترینگ می باشد که نمای کلی حرف M رخ حرف k قرینه سازی شده و در روبرو 2 حرف C که ابتدای کلمات کانت و کترینگ می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو ویژه خدمات مجالس لاکچری count catering
توسط nouri.hsc در تاریخ 05 خرداد 1397
لوگو تابپوگرافی و ابتدای نام نام خانوادگی و کلمات کانت و کترینگ می باشد که نمای کلی حرف M رخ حرف k قرینه سازی شده و در روبرو 2 حرف C که ابتدای کلمات کانت و کترینگ می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
8
368
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nouri.hsc