طراحی کاتالوگ کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی
توسط nouri.hsc در تاریخ 31 تیر 97
طراحی کاتالوگ کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی
کاتالوگ به سفارش شرکت مهر البرز دارای 12 صفحه به همراه نسخه کاتالوگ تحت وب و فایل exe قابل نمایش در ویندوز که به صورت مجله با قابلیت ورق خوردن آدرس جهت نمایش تحت وب: http://ucet.ir/catalog/index.html#p=1
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاتالوگ کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی
توسط nouri.hsc در تاریخ 31 تیر 1397
کاتالوگ به سفارش شرکت مهر البرز دارای 12 صفحه به همراه نسخه کاتالوگ تحت وب و فایل exe قابل نمایش در ویندوز که به صورت مجله با قابلیت ورق خوردن آدرس جهت نمایش تحت وب: http://ucet.ir/catalog/index.html#p=1
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
149
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nouri.hsc