تیزر تبلیغاتی فرجاد
توسط ostadshahriar در تاریخ 03 دی 98
تیزر تبلیغاتی فرجاد
پروژه‌ی ساخت فیلم تبلیغاتی برای گروه تشخیصی درمانی فرجاد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تیزر تبلیغاتی فرجاد
توسط ostadshahriar در تاریخ 03 دی 1398
پروژه‌ی ساخت فیلم تبلیغاتی برای گروه تشخیصی درمانی فرجاد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
28
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ostadshahriar