parastooplans
  • Iran, Mashhad
  • عضویت از : 16 تیر 1395 آخرین فعالیت : مدتی پیش
پرستوپلنز گروه تخصصی نرم افزاری شرکت برناپردازان زاگرس ثبت شده به شماره ی 28251 می باشد. تعدادی از پروژه های گروه در سالهای گذشته: *** طراحی...

پرستوپلنز گروه تخصصی نرم افزاری شرکت برناپردازان زاگرس ثبت شده به شماره ی 28251 می باشد. تعدادی از پروژه های گروه در سالهای گذشته: *** طراحی و پشتیبانی وبسایت رسمی روزنامه ی نیم نگاه شیراز به مدت یک سال از 84 تا 85 *** طراحی و پشتیبانی وبسایت رسمی کانون کاردانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان شیراز به مدت دو سال از 84 تا 86 *** طراحی و پشتیبانی وبسایت رسمی کانون انجمنهای کارفرمایی استان فارس به مدت یک سال از 85 تا 86 *** طراحی و پشتیبانی وبسایت رسمی کانون ریاضی فارس به مدت یک سال از 84 تا 85 *** طراحی پورتال آزمایشی ثبت نام اینترنتی دانشگاه آزاد بم در سال 86 *** طراحی نرم افزار پارس مسیج برای سازماندهی پیام کوتاه تلفن همراه در سال 88 *** طراحی نرم افزار پارس کلاب برای سازماندهی کلیه ی امور نرم افزاری هر مجموعه ی باشگاهی در سال 90 *** طراحی نرم افزار ایران منو برای سازماندهی کلیه ی امور نرم افزاری رستورانها و واحدهای غذاخوری در سال 92

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فروردین 1376 - فروردین 1380 ( 4 سال )