مترجم زبان انگلیسی

کارشناسی مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهر 1397 - مهر 1398 ( کمتر از یک سال )


تاریخ تولد : 23 اسفند 1378

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian