مترجم زبان انگلیسی

کارشناسی مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

شهریور 1397 - اسفند 1399 ( 2 سال )


تاریخ تولد : 23 اسفند 1378

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian