IELTS 9.0

موسسه ترجمه و دوبلاژ "را" آذر 1394 - خرداد 1399 ( 4 سال )

مدیر تیم‌ ترجمه

بنده بیشتر از ۱۵۰۰۰ دقیقه انواع فیلم‌ها (مستند، آموزشی، علمی‌، هنری و غیره) را برای دوبله یا زیرنویس زیر نظر وزارت ارشاد ترجمه کرده ام.


ایران مهر تیر 1392 - آبان 1394 ( 2 سال )

مدرس IELTS

در ۹ سال گذشته شاگردان بی‌ شماری داشته‌ام که حتا برخی‌ از آنها موفق به کسبِ 8.5 IELTS شده اند.


Capital Engineering Corp. تیر 1387 - خرداد 1392 ( 4 سال )

HoD Educational developement

در هند مدرس انگلیسی کارآموزان فارغ‌التحصیل رشته بازرگانی در شرکتی با ۸۰۰ کارمند برای ۵ سال بودم.


کارشناسی ارشد فیزیک

Pune University

فروردین 1389 - فروردین 1391 ( 1 سال )


کارشناسی فیزیک

Pune University

فروردین 1384 - فروردین 1388 ( 4 سال )