لوگوی برنامه اندروید دارچین
توسط payamb در تاریخ 19 تیر 97
لوگوی برنامه اندروید دارچین
- استفاده از "د" در طراحی لوگو به دلیل نام برنامه (دارچین) - استفاده از برگ گیاه به عنوان نماد طب سنتی که موضوع برنامه است. - ترکیب رنگ های صورتی، بنفش و سبز به عنوان رنگ های پرکاربرد در طب سنتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوی برنامه اندروید دارچین
توسط payamb در تاریخ 19 تیر 1397
- استفاده از "د" در طراحی لوگو به دلیل نام برنامه (دارچین) - استفاده از برگ گیاه به عنوان نماد طب سنتی که موضوع برنامه است. - ترکیب رنگ های صورتی، بنفش و سبز به عنوان رنگ های پرکاربرد در طب سنتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
63
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر payamb