پوستر تبلیغاتی
توسط pm1397 در تاریخ 09 مهر 97
پوستر تبلیغاتی
این پوستر با ترکیب نرم افزار فتوشاپ و ایلیستریتور انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر تبلیغاتی
توسط pm1397 در تاریخ 09 مهر 1397
این پوستر با ترکیب نرم افزار فتوشاپ و ایلیستریتور انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
29
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pm1397