بینا سرمایه
توسط pm1397 در تاریخ 20 خرداد 98
 بینا سرمایه
این لوگو مربوط به بینا سرمایه است که در زمینه تحلیل و بررسی سهام فعالیت می کند این لوگو ترکیبی از لامپ ، کره زمین و ستاره می باشد علامت پایین آن لامپ که به معنای خلاقیت می باشد (در اینجا به معنای خلاقیت در اقتصاد است) دایره زرد رنگ داخل آن (که با نگاه اول انسان را به یاد سکه یا پول می اندازد) همراه با فلش ها که علامت پول در گردش را نشان میدهد و ستاره های بالای آن که به معنای کامل و درخشیدن در هر زمان می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بینا سرمایه
توسط pm1397 در تاریخ 20 خرداد 1398
این لوگو مربوط به بینا سرمایه است که در زمینه تحلیل و بررسی سهام فعالیت می کند این لوگو ترکیبی از لامپ ، کره زمین و ستاره می باشد علامت پایین آن لامپ که به معنای خلاقیت می باشد (در اینجا به معنای خلاقیت در اقتصاد است) دایره زرد رنگ داخل آن (که با نگاه اول انسان را به یاد سکه یا پول می اندازد) همراه با فلش ها که علامت پول در گردش را نشان میدهد و ستاره های بالای آن که به معنای کامل و درخشیدن در هر زمان می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
22
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pm1397