تولید ویدئو کلیپ معرفی جاذبه توریستی ایتالیا
توسط pouoria در تاریخ 22 مهر 98
تولید ویدئو کلیپ معرفی جاذبه توریستی ایتالیا
https://www.instagram.com/p/B2ylgkjgkVv/ تهیه ویدئو کلیپ های جذاب در مورد معرفی جاذبه های توریستی دنیا برای شرکت گردشگری.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید ویدئو کلیپ معرفی جاذبه توریستی ایتالیا
توسط pouoria در تاریخ 22 مهر 1398
https://www.instagram.com/p/B2ylgkjgkVv/ تهیه ویدئو کلیپ های جذاب در مورد معرفی جاذبه های توریستی دنیا برای شرکت گردشگری.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
24
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pouoria