تولید ویدئو کلیپ معرفی جاذبه توریستی فرانسه با موزیک وکال
توسط pouoria در تاریخ 22 مهر 98
تولید ویدئو کلیپ معرفی جاذبه توریستی فرانسه با موزیک وکال
https://www.instagram.com/p/B29QVZzgfXO/ تهیه ویدئو کلیپ با موسیقی وکال متناسب برای معرفی جاذبه های توریستی کشورها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید ویدئو کلیپ معرفی جاذبه توریستی فرانسه با موزیک وکال
توسط pouoria در تاریخ 22 مهر 1398
https://www.instagram.com/p/B29QVZzgfXO/ تهیه ویدئو کلیپ با موسیقی وکال متناسب برای معرفی جاذبه های توریستی کشورها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
33
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pouoria