طراحی لوگو
توسط pouryamirzaei در تاریخ 12 آذر 98
طراحی لوگو
این لوگو برای فروشگاه خدمات کامپیوتری اپل طراحی شده است. در طراحی این لوگو از آیکون پاور+ حرف A+ سیب، استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو
توسط pouryamirzaei در تاریخ 12 آذر 1398
این لوگو برای فروشگاه خدمات کامپیوتری اپل طراحی شده است. در طراحی این لوگو از آیکون پاور+ حرف A+ سیب، استفاده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
14
105
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pouryamirzaei