طراحی لوگو
توسط pouryamirzaei در تاریخ 12 آذر 98
طراحی لوگو
این لوگو برای شرکت ارکیده که در حوزه مهاجرت به ترکیه (تحصیلی، تجاری، اقامتی) فعالیت دارند طراحی شده است. در طراحی آن از اسم ارکیده+ پرنده مهاجر+ گل ارکیده+ پرچم ترکیه الهام گرفته شده است که پرنده مهاجر+ گل ارکیده که با رنگ قرمز مشخص شده اند، بیان کننده پرچم کشور ترکیه میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو
توسط pouryamirzaei در تاریخ 12 آذر 1398
این لوگو برای شرکت ارکیده که در حوزه مهاجرت به ترکیه (تحصیلی، تجاری، اقامتی) فعالیت دارند طراحی شده است. در طراحی آن از اسم ارکیده+ پرنده مهاجر+ گل ارکیده+ پرچم ترکیه الهام گرفته شده است که پرنده مهاجر+ گل ارکیده که با رنگ قرمز مشخص شده اند، بیان کننده پرچم کشور ترکیه میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
9
94
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pouryamirzaei