طراحی لوگو
توسط pouryamirzaei در تاریخ 12 آذر 98
طراحی لوگو
این لوگو برای سایت کتاب دات کام طراحی شده است در طراحی آن از واژه کتاب+ دات کام+ دو کتاب روی هم+ صفحات ورق خورده استفاده شده است. حرف "ک" به صورت دو کتاب روی هم طراحی شده است و از نقطه "ب" به عنوان دات استفاده شده است. ضمن سادگی در طراحی لوگو سعی شده در اولین نگاه "کتاب دات کام" در ذهن شکل ببندد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو
توسط pouryamirzaei در تاریخ 12 آذر 1398
این لوگو برای سایت کتاب دات کام طراحی شده است در طراحی آن از واژه کتاب+ دات کام+ دو کتاب روی هم+ صفحات ورق خورده استفاده شده است. حرف "ک" به صورت دو کتاب روی هم طراحی شده است و از نقطه "ب" به عنوان دات استفاده شده است. ضمن سادگی در طراحی لوگو سعی شده در اولین نگاه "کتاب دات کام" در ذهن شکل ببندد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pouryamirzaei