طراحی Ui اپلیکیشن آموزش زبان
توسط pouyaft در تاریخ 26 مرداد 98
طراحی Ui اپلیکیشن آموزش زبان
این اپلیکیشن دارای دروس متنی و صوتی می باشد که به صورت رایگان و پولی ارانه خواهد کرد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی Ui اپلیکیشن آموزش زبان
توسط pouyaft در تاریخ 26 مرداد 1398
این اپلیکیشن دارای دروس متنی و صوتی می باشد که به صورت رایگان و پولی ارانه خواهد کرد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
36
132
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pouyaft