Iran
فعالیت در زمینه های مختلف مهندسی صنایع (شبیه سازی سیستمی، ارزیابی کار و زمان، کنترل پروژه، مدیریت کیفیت و ...)؛ مدیریت و کارآفرینی (طرح کس...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    30 خرداد 1394