مترجم

جنسیت : زن

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian German