Iran , Orūmīyeh
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ــ شش سال سابقه مترجمی در رشته های مختلف ــ ویرایش و نگارش مقالات ISI
آخرین فعالیت : امروز

82

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
مشاهده بیشتر

4556

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت برنزی
    عضویت برنزی
    اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    25 اردیبهشت 1397