Iran , Orūmīyeh
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ــ شش سال سابقه مترجمی در رشته های مختلف ــ ویرایش و نگارش مقالات ISI
آخرین فعالیت : دیروز

88

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
مشاهده بیشتر

5236

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    29 خرداد 1397