Iran
آخرین فعالیت : امروز

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
 • یک همکاری خوب با یک کارافرین خوب. با ارزوی موفقیت و به امید همکاری مجدد.
  فریلنسر, دی 1395
 • بسیار پیگیر و کوشا همگام و نوآور , خوش رفتار از همکاری با ایشان بسیار خرسند شدیم , امیدواریم تا پروژه های دیگری را نیز با ایشان همراه باشیم.
  فریلنسر, دی 1393

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت برنزی
  عضویت برنزی
  اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  26 مرداد 1396