سیستم انبارداری و مدیریت پخش
توسط rayansys در تاریخ 01 مهر 97
سیستم انبارداری و مدیریت پخش
این سیستم در نسخه اندروید و وب با ارائه سیستم پورسانت و ویزیتوری و ثبت سفارش توسط ویزیتور و مشتری و مدیریت انبار کالاها در حال فعالیت میباشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سیستم انبارداری و مدیریت پخش
توسط rayansys در تاریخ 01 مهر 1397
این سیستم در نسخه اندروید و وب با ارائه سیستم پورسانت و ویزیتوری و ثبت سفارش توسط ویزیتور و مشتری و مدیریت انبار کالاها در حال فعالیت میباشد
مهارت های استفاده شده
4
111
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر rayansys