طراحی لوگو تایپوگرافی "بانگ"
توسط rezaghafari در تاریخ 19 فروردین 00
طراحی لوگو تایپوگرافی "بانگ"
طراحی لوگو تایپوگرافی "بانگ" استودیو خوانندگی بانگ رضا غفاری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو تایپوگرافی "بانگ"
توسط rezaghafari در تاریخ 19 فروردین 1400
طراحی لوگو تایپوگرافی "بانگ" استودیو خوانندگی بانگ رضا غفاری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر rezaghafari