مدلسازی دیوار پوش سه بعدی
توسط rezanajafi1308 در تاریخ 25 دی 99
مدلسازی دیوار پوش سه بعدی
مدلسازی دیوار پوش سه بعدی جهت پرینت سه بعدی و قالب گیری و استفاده صنعتی سفارش آقای تقدس . فرمت خروجی STL با توپوگرافی صحیح با اندازه میلیمتری به درخواست کارفرما
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدلسازی دیوار پوش سه بعدی
توسط rezanajafi1308 در تاریخ 25 دی 1399
مدلسازی دیوار پوش سه بعدی جهت پرینت سه بعدی و قالب گیری و استفاده صنعتی سفارش آقای تقدس . فرمت خروجی STL با توپوگرافی صحیح با اندازه میلیمتری به درخواست کارفرما
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
2
دنبال کنید