اپلیکیشن کنترل هوشمند ذیتکو
توسط rojansoft در تاریخ 30 آذر 97
اپلیکیشن کنترل هوشمند ذیتکو
طراحی و پیاده سازی UI / UX اپلیکیشن اندرویدی کنترل هوشمند منازل و Air Condition شرکت ذیتکو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن کنترل هوشمند ذیتکو
توسط rojansoft در تاریخ 30 آذر 1397
طراحی و پیاده سازی UI / UX اپلیکیشن اندرویدی کنترل هوشمند منازل و Air Condition شرکت ذیتکو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
82
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر rojansoft