فوق لیسانس مدیریت اجرایی

دانشگاه سراسری گیلان

فروردین 1391 - فروردین 1393 ( 2 سال )


لیسانس شیمی محض

دانشگاه سراسری گیلان

فروردین 1386 - فروردین 1390 ( 4 سال )


  • ایشان از همه نظر عالی بودند. اگر از ایشان درخواست میکردم که موردی را اصلاح کنند، با صبوری این کار را انجام میدادند و در نهایت نتیجه کار ایشان فوق العاده بود. امیدوارم در کار خود موفق باشند. حتما در پروژه های بعدی از کمک ایشان استفاده خواهم کرد.
    04 بهمن 1395
  • به موقع و خیلی مرتب پروژه انجام و تحویل داده شده، حتما در پروژه های بعدی با ایشان همکاری خواهم داشت
    24 مهر 1393