Iran
دانشجوی کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)عاشق کارهای کامپیوتری بخصوص در زمینه مدیریت محتوا-کارآفرینی دوست دارم و در شبکه های بزرگ از جمله شبکه ه...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • کار رو با سرعت و کیفیت خوب انجام دادن
  کارفرما, آذر 1394
 • کار را به موقع و با کیفیت خوب تحویل دادند.
  کارفرما, آذر 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  23 تیر 1395